Friday, November 04, 2005

Master of surprises

A hectic job in Silicon Valley. A new home owner. Two young kids. A demanding wife (just kidding). And today, I got my Masters. Yep. By surprise. A letter from the Flemish Chamber of Engineers (Vlaamse Ingenieurskamer, VIK) addressed to me arrived in my parents' mailbox a few and started with Dear Master. Now, I've been called Master in other places, but this one was worth checking out. I contacted a few fellow Industrieel Ingenieurs (as my diploma is called) in Belgium. They hadn't heard about it. Why would they know or care. The Bologna Declaration [pdf], agreed upon in 1999 by the educational ministers of 30 countries in Europe, was not about how your diploma stands up within your own country. It is about leveling the different higher education degrees between the countries who signed the declaration. But ... but ... but the Burgerlijk Ingenieurs, the other and 5 year engineering degrees, would whine. Not realizing that is was not about how one Belgian engineering degree stacks against the other, they derailed the implementation of the declaration for quiet a while. Finally, the news of 2003 (!) caught up with me: we, the industrieel ingenieurs, can call ourselves Masters of Science. Here's the email from the ministry of education I received.

From: infolijn@vlaanderen.be

U wenst meer informatie over de gelijkschakeling naar bacholor/master van een vroeger behaald diploma aan een hogeschool in Vlaanderen?

Het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen stelt dat de volgende graden, die vóór 2004-2005 werden verleend,
-gelijkgesteld worden met de graad van bachelor: de graden gegradueerde, maatschappelijke assistent, vroedvrouw, kleuterleid(st)er, kleuteronderwijzer(es), onderwijzer(es), assistent in de psychologie, maatschappelijk adviseur, architect-assistent, technisch ingenieur, van geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1 of van gegradueerde voor het lager secundair onderwijs;
-gelijkgesteld worden met de graad van master: de graden van industrieel ingenieur, architect, interieurarchitect, meester, licentiaat of handelsingenieur.

Concreet betekent dit dat personen die afstudeerden vóór 2004-2005 hun oude graad behouden. Zij mogen wel ook de titel van bachelor respectievelijk master voeren.

Het decreet kan u raadplegen op volgende website van het Departement Onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/ zie rechts bij 'Regelgeving' en klik op 'Regelgeving bachelor-masterstructuur in Vlaanderen, inclusief flexibilisering'

Graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groeten,
De Vlaamse Infolijn

Tel. 0800 - 3 02 01 elke werkdag tussen 9 en 19 uur
Website: http://www.vlaanderen.be/infolijn
Email: info@vlaanderen.be

No comments: